DEBITNOR - VI LØSER DINE GJELDSPROBLEMER

Norges ledende private gjeldsrådgiver.

 • Slide1

  Samle all gjeld til en månedelig betaling der dette er mulig.

  Stoppe ubehagelige pågang fra inkassobyråer helt eller delvis.

 • Slide2

  Redusere dine månedlige kostnader:

  Fjerne presset fra kreditorene gjennom forhandlinger og ved riktig bruk av eksisterende lover.

 • Slide3
  Lede deg gjennom sanering av gjeld, slik at du snarest mulig vil kunne gjenopprette en normal økonomisk tilværelse.


SOLID KOMPETANSE - BAKGRUNN SOM NAMSMANN - SERIØS

GRATIS VURDERING AV DIN SAK PR. TELEFON

Vi bistår med total opprydding av din økonomi, gjeldsrådgivning, frivillig gjeldsordning, tilretteleggelse for tvungen gjeldsordning, sanering av gjeld, utenrettslige avtaler, refinansiering og søknad om startlån m.m.

Privatpersoner eller bedrifter - alle opplever oppgangstider og nedgangstider. Nedgang er kanskje grunnen til hvorfor du havnet på våre nettsider.

Truende inkasso, pågående kreditorer, bunker med ubetalte regninger, varsler fra namsmannen og inntekter som ikke strekker til?

Men selv om du er kommet i en gjeldslabyrint, er det alltid en vei ut.

Fyll ut vårt vurderingsskjema, slik at vi kan ringe tilbake til deg for å gi deg en gratis vurdering av din sak. Vi krever ingen medlemsavgift eller annet honorar for å ringe deg tilbake.

Dersom du etter samtalen ønsker videre bistand til opprydding i din økonomi kan du avtale dette med oss, og vårt honorar avtales alltid skriftlig på forhånd slik at du unngår uventede overraskelser.

Det er mulig å takle problemene på egenhånd, men som regel er det best og enklest med en kyndig veiledning.
Vi hjelper deg med veiledning, og viser deg muligheter til å komme deg ut av økonomisk uføre. Vi gir deg også råd om hva som skal til for at dette ikke gjentar seg.

Hva kan vi gjøre for deg?

 • Redusere dine månedlige kostnader
 • Fjerne presset fra kreditorene gjennom forhandlinger og ved riktig bruk av eksisterende lover.
 • Samle all gjeld til en månedelig betaling der dette er mulig.
 • Lede deg gjennom sanering av gjeld, slik at du snarest mulig vil kunne gjenopprette en normal økonomisk tilværelse.
 • Stoppe ubehagelige pågang fra inkassobyråer helt eller delvis.


bannerfs


Les mer om DebitNor:


DebitNor er også aktiv med gjeldsproblematikken hos bedrifter - les mer:

 

Vilkår for bruk av websidene.

Bigcommerce review - All rights reserved.